Biblioteka

Centrum Muzyki i Muzykoterapii GAIA program autorski zajęć umuzykalniających dla małych dzieci

Autorski program umuzykalniania małych dzieci i niemowląt Centrum Muzyki i Muzykoterapii GAIA opracowany został przez Agatę Stawską i Katarzynę Marczak.

Program ten opiera się na założeniach metodycznych dwójki praktyków i teoretyków edukacji muzycznej – Edwina E.Gordona i Lynn Kleiner oraz na własnych doświadczeniach autorek (AS – muzykolog UJ, nauczycielka muzyki, muzykoterapeutka, KM – klarnecistka AM Kraków, nauczycielka muzyki teorii i gry na klarnecie, dr. sztuk).

Podstawowym założeniem programu jest niedyrektywne kierowanie muzyczne, ekspozycja dzieci na muzykę w bardzo wielu aspektach. Poszczególne elementy muzyczne – melodia, rytm, forma muzyczna – są zredukowane do bardzo podstawowej postaci, tak aby dzieci były w stanie poradzić sobie z tym materiałem.

W praktyce podstawą programu są krótkie śpiewane tematy melodyczne na różnych skalach i rytmiczne w różnym metrum bez słów, ruch związany z muzyką oraz zabawy muzyczne angażujące całe ciało i rozwijające percepcję zmysłową.

Założenia teoretyczne wspomniane wyżej wypełniane są własnymi kompozycjami i aranżacjami autorek oraz muzyką ludową i repertuarem dziecięcym z Europy, a nawet całego świata.

Agata Stawska

admin Administrator

Post navigation

Leave a Comment

Masz pytania odnośnie naszego Centrum?

Wszelkie zapytania prosimy kierować na naszego maila bądź drogą telefoniczną. Odpowiemy na wszystkie formy kontaktu.
Zobacz również nasz regulamin.

Przejdź do kontaktu